ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด


ประวัติเล็กๆน้อยๆ

สวัสดีครับ

ผมนาย จีระพัฒน์ น้อยปานะ

อายุ 17 ปี

เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

นิสัยส่วนตัว เป็นคนบ้าๆ รั่วๆ ไม่ค่อยจริงจัง ไม่ชอบยึดติดกับอะไรบางอย่างนานๆ ติดเกมส์

  
 

Blogger news

Blogroll

About